• Scholieren Sparen
  • KC De Schakel
  • KC De Schakel
  • KC De Schakel

GLOBAL MONEY WEEK 2021

Global Money Week (GMW) is een jaarlijks terugkerende activiteit die wereldwijd gevierd wordt. Het is een initiatief van Child Youth and Finance International. Suriname doet sinds 2013 hieraan mee. In Suriname is de Centrale Bank van Suriname de trekker.

De afgelopen jaren is door middel van beurzen invulling gegeven aan de GMW. Vanwege de COVID-19 pandemie wordt de GMW dit jaar anders gevierd. Elke deelnemende instelling zal op haar eigen creatieve wijze invulling geven hieraan. De slogan van GMW is LEARN, SAVE, EARN

TAKE CARE OF YOUR SELF, TAKE CARE OF YOUR MONEY is het thema van de GMW dit jaar. Met dit thema wordt benadrukt hoe belangrijk het is om op een verantwoorde manier om te gaan met onze financiële middelen, deze zodanig te beheren en reserves te hebben zodat onder alle omstandigheden het hoofd boven water gehouden kan worden.

Het doel van de GMW is om kinderen en jongeren in een vroeg stadium bewust te maken van het belang van sparen en leren verantwoord omgaan met geld. “Jong geleerd is oud gedaan”.

Het is daarom nooit te vroeg om kinderen / jongeren op jonge leeftijd reeds te leren om verantwoord met geld om te gaan. Sparen is daar een essentieel onderdeel van. Sparen met een bepaald doel voor ogen, bijvoorbeeld om een vervolg studie te betalen, het aanschaffen van een voertuig maar ook voor het opzetten van een eigen onderneming. Hoe eerder jongeren leren verantwoord met geld om te gaan, hoe beter dat de totale samenleving ten goede komt. Behalve sparen bij de traditionele banken zijn er cooperaties waar sparen centraal staat.

Wat is een cooperatie? Een coöperatie is een samenwerkingsvorm waar personen, bedrijven en of organisaties met een collectief doel bij elkaar komen met een zakelijke basis. Een coöperatie is een vereniging met een bedrijf. Zo’n bedrijf bestaat uit leden waarbij de activiteiten voorzien in de behoeften van de leden. De behoeften zijn vastgesteld in de statuten van zo’n coöperatie.

Soorten Cooperaties Veel voorkomende vormen van coöperaties zijn: landbouwcoöperaties, investeringscoöpera-ties, woningbouwcoöperaties, inkoopcoöperaties, werknemerscoöperaties en Spaar- en Kredietcoöperaties.

Bij Spaar- en Kredietcooperaties sparen leden samen. Daardoor kunnen andere leden die behoefte hebben aan krediet, een lening, hiervoor in aanmerking kunnen komen. Anders dan bij andere ondernemingen is het dat bij coöperaties het niet gaat om het genereren van zo veel mogelijk winst. Het gaat meer om te kunnen voorzien in de behoeften van de leden. Daarom is de slogan binnen de coöperaties “MENSEN HELPEN MENSEN”.

Cooperaties zijn vanwege hun aard voor kleine- en middelgrote bedrijven een makkelijk toegankelijk. Zij bieden voor een groot deel dezelfde financiele producten aan als traditionele banken. Zakelijke rekeningen, zakelijke leningen als ook advies over hoe een bedrijf te laten groeien. Bij een cooperatie ben je niet alleen klant, je bent ook lid. Hierdoor ben je mede eigenaar van de vereniging en ontvang je dividend en stemrecht.

SPAREN IS BELANGRIJK, WANT SPAREN BIEDT TOEGANG TOT KREDIET !