• Scholieren Sparen
  • KC De Schakel
  • KC De Schakel
  • KC De Schakel

Wereld Spaardag

Wereld Spaardag is op 31 oktober 1924 (91 jaar geleden) in het leven geroepen tijdens het eerste internationaal spaarbankcongres van de Wereldvereniging van Spaarbanken in Milaan, Italië. Deze dag is bedoeld om mensen wereldwijd bewust te maken van het belang van sparen. Niet alleen banken en Spaar- en Kredietcoöperaties, maar ook op scholen wordt internationaal veel aandacht besteed aan deze dag; door onder andere het belang van sparen te benadrukken.

globe-coin-bankIn Suriname is het belang van sparen, spaarzaam zijn, en het bezuinigen de afgelopen maanden (vanaf juli 2015) extra benadrukt. Dit na de aankondiging van de solidariteitsmaatregelen waaronder de verhogingen van elektriciteit en water.

Sparen in het ruimste zin des woord is het opbouwen van vermogen. Hierdoor wordt gewerkt aan een financiële reserve, die de mogelijkheid biedt het later uit te geven. Sparen gebeurt meestal geleidelijk aan. Contant geld kan bijvoorbeeld in een spaarpot, maar sparen wordt meestal bij de bank gedaan, wegens rente en ter voorkoming van verlies door brand of inbraak.

Een bekent spreekwoord luidt: Een appeltje voor de dorst bewaren. Betekent niets anders dan geld sparen. Door met name kinderen te leren sparen; jong geleerd is oud gedaan, leer je ze al heel vroeg met geld om te gaan en zodoende bespaar je ze later indirect financiële problemen

KC en Wereldspaardag 2015
In verband met wereldspaardag op 31 Oktober heeft de KC op zaterdag 31 oktober 2015 een "meet the people" activiteit uitgevoerd.

Op deze dag werd aan voetgangers, auto- en bus bestuurders, marktgangers en kinderen het belang van sparen benadrukt. Op vijf (5) verschillende plekken in de binnenstad van Paramaribo ( Krasnapolsky, Spanhoek, Kwakoe, VCB bank / Centrale Markt en Kirpalani hoek Jodenbreden en Maagdenstraat) is middels flyers, stickers en ander promo materiaal het belang van sparen en met name sparen bij KCDS gepromoot. De uitvoering van deze activiteit vond plaats door KC medewerkers en enkele middelbaar scholieren.

Het is de bedoeling dat er jaarlijks een activiteit rond wereldspaardag wordt uitgevoerd. Dit om steeds het belang van sparen te blijven benadrukken want...

SPAREN is namelijk NOG STEEDS DE MOEITE WAARD!

Bron: http://gfcnieuws.org/31-oktober-wereldspaardag/