• Scholieren Sparen
  • KC De Schakel
  • KC De Schakel
  • KC De Schakel

Deelname aan de A Healthy lifestyle Campagne

De organisatie SureBizz Consultancy & Media Solutions heeft in het kader van haar A Healthy Lifestyle (AHL) campagne een aantal interactieve lezingen en workshops gehouden gedurende de periode februari 2015 – augustus 2015

AHL-2015Spaar- en Krediet coöperatie De Schakel had het voorrecht om als enige financiële instelling mee te doen aan in deze campagne. Op zondag 5 Juli 2015 werd er in het congres gebouw door mw. drs. Diana Bruma – Overman, bestuurslid van KC De Schakel, een prestentatie verzorgd met als titel SLIM OMGAAN MET GELD.

Op dezelfde avond zijn er vier (4) aan KC gelinkte micro ondernemers in de gelegenheid gesteld hun producten aan de man te brengen. Bij KCDS zijn "kleine" (startende) ondernemers of namelijk ook terecht voor krediet.

AHL Beurs
De interactieve activiteiten (lezingen en workshops) zijn afgesloten met een interactieve healthy Lifestyle beurs op 30 en 31 augustus. Spaar- en Kredietcoöperatie De Schakel waren ook vertegenwoordigd op de beurs. In de niet al te druk bezochte beurs met aangename sfeer vroegen de bezoekers aan onze stand zich af wat geld en krediet te maken had met a healthy lifestyle. Tijdens de beurs werd de nadruk gelegd om een appeltje voor de dorst te bewaren. De populaire gezegde "an apple a day keeps the doctor away", kan makkelijk gelinkt worden aan het sparen en appeltje voor de dorst bewaren. Om dat te visualiseren kregen enkele kinderen en personen die zich inschreven een appel mee. Haast iedere geïnteresseerde bezoeker kreeg een presentje mee. Het idée van de appels vonden velen apart.