• Scholieren Sparen
  • KC De Schakel
  • KC De Schakel
  • KC De Schakel

International Credit Union Day

Sinds 1948 wordt er jaarlijks op iedere derde donderdag van de maand oktober wereldwijd International Credit Union Day gevierd. De dag wordt herdacht om stil te staan bij de geschiedenis van krediet coöperaties, het erkennen van het harde werk dan degenen die werkzaam zijn in de kredietunie industrie, en ter bevordering van haar prestaties. Maar meer nog voor het tonen van appreciatie aan de leden.

ICU Day 2014 logo JPG

Het uiteindelijke doel is om bewustwording te creëren over het geweldige werk dat kredietverenigingen over de hele wereld doen en leden de gelegenheid bieden om meer betrokken te raken.

Waarom lid zijn van een krediet coöperatie
Wereldwijd zijn er ongeveer 200 miljoen mensen lid van kredietcoöperaties; Waarom...?

ICU Day 2015 logo JPGKredietcoöperaties helpen hun leden maar ook niet leden om het leven te vereenvoudigen en hun financiële positie te verstevigen. Als coöperatieve en democratische financiële instelling, is het succes van kredietcoöperaties afhankelijk van het succes van hun leden en de gemeenschappen waarin zij wonen en leven. Uw belang is dus ons belang.

International Credit Union Day 2016
Dit jaar wordt de ICU Day herdacht op 20 oktober.

Meer weten over International Credit Union day? Bezoek dan: http://www.woccu.org/events/icuday/history