• Scholieren Sparen
  • KC De Schakel
  • KC De Schakel
  • KC De Schakel

KCDS Bigi Yari: (Be) Sparen in Suriname anno 2017

Spaar- en Kredietcoöperatie De Schakel (KCDS) 45 jaar: 02.02.1972 - 02.02.2017

unnamedHet is bijna alom een gezucht en gesteun over de prijzen en de koersen. Je durft iemand bijna niet meer te begroeten met: Hoi hoe gaat 't? Je weet haast zeker dat er een zucht vooraf gaat aan het antwoord. Neen, financieel zit het Surinamers niet mee. We komen niet uit met onze middelen en sparen is een oeroud begrip geworden.

Is dat echt zo? Of zit het misschien toch even anders?


Bij 45 jaar Spaar- en Kredietcoöperatie De Schakel (KCDS) heeft deze een blik geworpen op de vraag: Heeft sparen nog zin?

Het is juist in crisistijd dat de eerste coöperatie werd gesticht. In crisistijd Duitsland richtte burgemeester Raffeisen de broodvereniging op. Aan degenen die overtollige middelen hadden werd gevraagd die ter beschikking te stellen van hen die toen behoeftig waren en wel tegen een schappelijke rente. De armen konden met de geleende middelen graan betrekken en dan bij mondjesmaat het geleende geld inclusief een kleine vergoeding terugbetalen. De activiteiten van woekeraars, die tegen onredelijke renten hun geld uitleenden aan de behoeftigen, werden zo uitgehold.

Dat is nu net waar KC de Schakel zich nog steeds sterk voor maakt. Het stimuleren van sparen om dan in mindere tijden een beroep te kunnen doen op die middelen of die uit te lenen met een profiteerbare rente op het uitgeleende. Daarnaast geeft uw spaargeld toegang tot krediet!

Om even terug te gaan naar de vraag: Waarom sparen we? We sparen soms als automatisme omdat het aangeleerd gedrag is, maar in ons (onder) bewustzijn weten we dat sparen dient om een financieel vangnet te hebben in de toekomst voor bijvoorbeeld het pensioen, studiegeld voor een hogere opleiding, kopen van een perceel.

We zien in Suriname ook vaak het kort termijn sparen bijvoorbeeld voor een bigi yari of een huwelijk of een cruise. In onze samenleving dient ook de kasmoni vaker voor de korte termijn consumptieve doeleinden d.w.z. een eenmalige besteding in met name de consumptieve sfeer.

Vraag je het aan de 45-jarige KCDS dan heeft sparen altijd zin en kan sparen alsnog en altijd nuttig zijn. Ondanks de economisch mindere tijden kunnen grote delen van de samenleving (be)sparen, waardoor de druk op de financiële middelen ook afneemt.
Maar dan moet de focus worden verbreed; die verbreding van focus geldt voor de Surinaamse maatschappij als geheel.

Bij het sparen richt men zich voornamelijk op het opzij leggen van geld- financiële middelen. Bij het opzij leggen van dat geld bij KCDS kan de spaarder er zeker van zijn dat zij periodiek rentebijschrijving zal genieten. Daarnaast geeft het de spaarder een goed gevoel te weten dat de spaarmiddelen goed worden beheerd en coöperatief worden ingezet, in die zin dat indien een lid in geldnood verkeert die een beroep kan doen op de gezamenlijk gespaarde middelen van zij die nog kunnen sparen. Door het sparen en uitlenen ontstaat dus de rente. Rentebijschrijving doet uw spaargeld ook toenemen, waardoor sparen u nog meer voordelen biedt.

huidig-gebouw Echter ... in onze perceptie reikt sparen verder en omvat ook het besparen, waarbij mensen hun leefstijl dusdanig inrichten dat ze alle ter beschikking staande middelen slim genoeg aanwenden om maximaal voordeel uit te halen en dus kunnen besparen.

Zo kan de gemiddelde Suriname besparen op voeding als we onder meer bereid zijn te planten. De zelfredzaamheid van de bevolking vergroten zou voor de bestuurders van het land eveneens een machtig wapen kunnen zijn in het proberen te beheersen van de economie. Surinamers zouden hun zelfredzaamheid ter hand moeten nemen en zich niet steeds weer afhankelijk willen stellen van middelen buiten hun bereik, middelen die je moet lenen en/of aanschaffen middels een lening.

Door dat mensen snel omzien naar het aanvragen van krediet, zijn individuen, huishoudens en de maatschappij erg gevoelig voor elke kleine schommeling in de markt.
Bestuurders moeten stimuleren dat de gemiddelde Surinamer ook ten aanzien van de basisbehoeften zoveel als mogelijk zelfredzaam wordt.

Ook financiërders hebben er baat bij kredieten in de consumptieve sfeer te ontmoedigen en kredieten bedoelt voor productieve doeleinden te stimuleren.
KCDS ziet namelijk zelf graag dat mensen liever lenen voor productieve doeleinden en om de zelfredzaamheid, de sociaal-economische weerbaarheid te vergroten.

Als je in belangrijke mate zelfvoorzienend bent, bespaar je jezelf en je omgeving een hoop overlast, maar ook de overheid wordt minder subject subsidie gevoelig.

Een eigen tuin bespaart een gemiddeld gezin op dagbasis al minimaal SRD 5 voor groenten. En als het nog even kan een kleine kwekerij erbij.

En het hoeft allemaal niet veel te kosten bij het opstarten van een eigen tuin: iedereen komt zo aan wat zaden van oker, pompoen, peper, klaroen enz. Wat zou het heerlijk zijn de kleine tuinbouw in Suriname te zien opleven en de sociaal-economische weerbaarheid van de Surinamer te zien vergroten; en dit allemaal met het coöperatie wezen.

KCDS ... de sociaal-economische steun in de rug van Suriname!