• Scholieren Sparen
  • KC De Schakel
  • KC De Schakel
  • KC De Schakel

Historie

OudKantoorGebouwKCDS is de eerste "Open Bound Credit Union" in ons land en werd op 2 februari 1972 opgericht.

Oprichting

De eerste stap tot de oprichting van de KCDS werd genomen tijdens een kerkdienst in november 1971 in de St. Alfonsuskerk aan de Verlengde Keizerstraat in Paramaribo . In december van hetzelfde jaar kwam een kleine aantal mensen, w.o. mej. Mathilde Does, bijeen met het doel informatie uit te wisselen en om een werkgroep te vormen. De inspanningen van deze werkgroep resulteerde in de registratie van 40 (veertig) aspirant leden, de oprichting van de kredietcoöperatie op 2 februari 1972 en de verkiezing van het voorlopig bestuur.

Bestuur

Het voorlopig bestuur stond o.l.v. ene heer Pocorni. Dit bestuur leidde de vereniging tot augustus 1972 en droeg de leiding over aan een bestuur o.l.v. de heer Harold Schenker. Mw. Urmy Oliveira - Perri, is gedurende de periode 2013 tot en met 2020 de zevende en tevens eerste vrouwelijke voorzitter van de coöperatie geweest. Haar voorgangers zijn de heren R. Tjon A Kon, Charlo Stijnberg, E. Cramer, I. Roland Cabenda. Het Bestuur wordt thans voorgezeten door dhr. Iwan Poerschke .

huidig-gebouwGroei, ontwikkeling en stabiliteit

Het ledental van 40 groeide in 1972 tot 60. Dit aantal bleef lange tijd zo. In juni 1975 sloot een groep van 30 leerkrachten zich aan, gevolgd door andere groepen w.o. ambtenaren van OW & V te Leiding 7B, bewoners van Bernardsdorp en werknemers van TIMIN. Maar de groei van het ledental kwam vooral door individuele aanmeldingen. Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig maakte KCDS een sterke groei door. In de eerste jaren van haar bestaan, werd de administratie verzorgd door de AVKC, de federatie van kredietcoöperaties in Suriname. Op 1 november 1979 trok KCDS haar eerste voltijdse werknemer aan. Thans zijn er meerdere personen o.l.v. een voltijdse directeur in dienst en is de administratie geautomatiseerd. KCDS is een vereniging naar Surinaams recht. De organisatie is sinds 1983 tot heden gehuisvest in haar eigen kantoorgebouw aan de Frederick Derbystraat 85.

Dienstverlening

De dienstverlening van KCDS bestaat primair uit sparen en kredietverlening. Het is ook mogelijk om in vreemde valuta te sparen en te lenen. Advies en bemiddeling bij de aankoop van verzekeringsproducten zijn van het sparen en lenen afgeleide dienstverlening.