• Scholieren Sparen
  • KC De Schakel
  • KC De Schakel
  • KC De Schakel

Governance

KCDS wordt geleid door een bestuur. Het bestuur wordt door de algemene leden vergadering (ALV) gekozen. De directeur is belast met de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden en de zorg voor de dienstverlening aan de leden e.a. cliënten. Het bestuur benoemt en ontslaat de directeur evenals de kredietkommissie. Deze kommissie is mede belast met de uitvoering van het kredietbeleid. Met het toezicht op het beheer is belast de commissie van toezicht. Dit orgaan wordt door de ALV benoemd en ontslagen.

Bestuur / Board of Directors
& Directie / Management
 
Kredietkommissie
Credit Committee
 
Kommissie van Toezicht
Supervisory Committee
Ir. Iwan. J. Poerschke
Voorzitter / Chairman
 
   Lucille-O.-Struiken Mevr. Lucille O. Struiken
Voorzitter / Chairperson
   Hedwig Hiwat Hedwig Hiwat
Voorzitter / Chairperson
Sharma Betterson-Leefland-MSc Sharma Betterson-Leefland MSc.
Secretaris / Secretary
    Regillio Pinas
Lid / Member
  Graciella A-Kum-Msc Graciella A-Kums
Lid / Member

Joyce M. Foort LLM
Lid / Member
   Esmee-J.-Loswijk Esmee J. Loswijk
Lid / Member
 

Steven-J.-Vroom-MSc

 

Steven J. Vroom MSc.
Penningmeester / Treasurer

           
Georgette Leter-LLM

 

Georgette Leter LLM
Lid / Member
 
       
  Drs. Dayenne Wielingen-Verwey MSc
Alg. Directeur / Managing Director